پروژه های انجام شده

پروژه پالایش نفت آبادان

تاریخ انجام: ۱۳۹۶/۹/۰۱

پروژه عمران ساحل- هلدینگ دریایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء

تاریخ انجام: ۱۳۹۹/۶/۲۷

پروژه نماسازان ساحل آبادان

تاریخ انجام: ۱۳۹۸/۵/۹

پروژه بهساخت فراز جنوب

تاریخ انجام: ۱۳۹۷/۷/۲۲

پروژه زر فروکتوز
پروژه زر فروکتوز

تاریخ انجام: ۱۳۹۶/۹/۰۱

پروژه بهناد انرژی آویژه
پروژه بهناد انرژی آویژه

تاریخ انجام: ۱۳۹۷/۲/۰۵

پروژه بهساز تجهیز آسیا (بتاکو)
پروژه بهساز تجهیز آسیا (بتاکو)

تاریخ انجام: ۱۳۹۷/۴/۱۴

پروژه آسیا ماسه ساز بهنام
پروژه آسیا ماسه ساز بهنام

تاریخ انجام: ۱۳۹۷/۴/۲۴

پروژه پولاد فررایند بین الملل اروند

تاریخ انجام: ۱۳۹۷/۴/۰۳

پروژه شهر لبنیات میهن

تاریخ انجام: ۱۳۹۷

پروژه تامین صنعت پارس

تاریخ انجام:  ۱۳۹۷

پروژه روشن صنعت

تاریخ انجام: ۱۳۹۷

پروژه ابنیه مقاوم آریا

تاریخ انجام: ۱۳۹۷

پروژه تدبیر اسکان

تاریخ انجام: ۱۳۹۷

پروژه صنایع بسته بندی کاله

تاریخ انجام: ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵

پروژه سیمان فارس نو

تاریخ انجام: ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵

پروژه چکاد جنوب

تاریخ انجام: ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵

پروژه بانک تجارت استان اصفهان

تاریخ انجام: ۱۳۹۴ – ۱۳۹۵

پروژه بانک تجارت مرکزی

تاریخ انجام: ۱۳۹۴

×