پروژه آسیا ماسه ساز بهنام

آسیا ماسه ساز بهنام: (۹۷/۰۴/۲۴)

انجام پوشش رابرلاینینگ در سطح یک عدد سرند از جنس EPDM طبق مشخصات فنی و نقشه ارسال شده می باشد.لاستیک به کار رفته جهت رابرلاینینگ سرند مورد نظر با ضخامت٠/٣+_۵ میلیمتر عرض ١ متر طول ٣١ متر در نظر گرفته شده است.

پروژه آسیا ماسه ساز بهنام
×