پروژه سیمان فارس نو

سیمان فارس نو: (۱۳۹۴ – ۱۳۹۵)

نوع سفارش: اجرای روکش درام بوم استاکر سوله آسیاب و روکش درام ۵ تکه الواتور، مورد استفاده: کوره کارخانه سیمان فیروز آباد استان فارس، تاریخ سفارش: ۹۴-۹۵

×