پروژه روشن صنعت

روشن صنعت: (۱۳۹۷) شهریار

انجام پوشش رابرلاینینگ در سطح داخلی مخازن از جنس ضد سایش با مشخصات فنی و طبق نقشه اجرایی ارائه شده می باشد. لاستیک بکار رفته جهت رابرلاینینگ مخازن مورد نظر به ضخامت ۱۶ میلیمتر ، عرض ۱ متر و طول حدود ۱۸۰ متر در نظر گرفته شده است.

×