پروژه پولاد فررایند بین الملل اروند

پولاد فررایند بین الملل اروند: (۹۷/۰۴/۰۳ به مدت ۱۴ روز کاری) خرمشهر

انجام پوشش رابرلاینینگ در سطح داخلی ۲ عدد مخزن نگهداری اسیدکلریدریک از جنس EPDM با مشخصات فنی و طبق نقشه اجرایی ارائه شده می باشد. لاستیک بکار رفته جهت رابرلاینینگ مخازن مورد نظر به ضخامت ۳/۰ ± ۴ میلیمتر، عرض ۱ متر و طول حدود ۴۰ متر در نظر گرفته شده است.

×