پروژه زرفروکتوز

زرفروکتوز: (۹۶/۰۹/۰۱ به مدت ۴۵ روز کاری) هشتگرد

انجام پوشش رابر EPDM در سطح داخلی مخازن نگهداری اسیدکلریدریک از جنس GRVE با مشخصات فنی و طبق نقشه اجرایی ارائه شده می باشد. لاستیک به کار رفته به ضخامت ۳/۰ ± ۴ میلیمتر برای حجم ۴۰۰ متر مکعب به صورت کاملا آب بند در نظر گرفته شده است.

انجام پوشش رابر EPDM
انجام پوشش رابر EPDM
انجام پوشش رابر EPDM
انجام پوشش رابر EPDM
×