پروژه مکانیکال سیل پاسارگاد نور آسیا

مکانیکال سیل پاسارگاد نور آسیا: (۱۴۰۲/۰۳/۱۱)

تولید ۴ ست سیستم مکانیکال سیل به قطر ۲۲ متر (محیط به متراژ ۷۲ متر) جهت مخازن پتروشیمی بندر امام

×