پروژه مکانیکال سیل شرکت آسفالت طوس پالایش قشم

مکانیکال سیل شرکت آسفالت طوس پالایش قشم: (۱۴۰۰/۰۲/۲۰)

۳ ست مکانیکال سیل جهت مخازن ذخیره سازی پایانه نفتی قشم

×