پروژه شهر لبنیات میهن

شهر لبنیات میهن: (۱۳۹۷)

انجام پوشش رابرلاینینگ در سطح داخلی مخازن نگهداری اسیدکلریدریک از جنس EPDM با مشخصات فنی و طبق نقشه اجرایی ارائه شده می باشد. لاستیک بکار رفته جهت رابرلاینینگ مخازن مورد نظر به ضخامت ۴ میلیمتر ، عرض ۱ متر و طول حدود ۱۸۴ متر در نظر گرفته شده است.

×