پروژه تیوب سیل شرکت پایانه نفتی ایران

تیوب سیل شرکت پایانه نفتی ایران: (۹۹/۱۱/۱۴)

نصب و راه اندازی یک ست تیوب سیل جهت مخزن ۲۵ خارک

×