پروژه تامین صنعت پارس

تامین صنعت پارس: (۱۳۹۷)

انجام پوشش رابرلاینینگ در سطح داخلی مخازن از جنس ضد سایش با مشخصات فنی و طبق نقشه اجرایی ارائه شده می باشد. لاستیک بکار رفته جهت رابرلاینینگ مخازن مورد نظر به ضخامت ۸ میلیمتر ، عرض ۱ متر و طول حدود ۱۲۳ متر در نظر گرفته شده است.

×