پروژه بهناد انرژی آویژه

بهناد انرژی آویژه: (۹۷/۰۲/۰۵ به مدت ۲۰ روز کاری) عسلویه

انجام پوشش رابرلاینینگ در سطح داخلی ۲ عدد مخزن نگهداری کلریدآهن از جنس EPDM با مشخصات فنی و طبق نقشه اجرایی ارائه شده می باشد. لاستیک بکار رفته جهت رابرلاینینگ مخازن مورد نظر به ضخامت ۴ میلیمتر ، عرض ۱ متر و طول حدود۲۱۰ متر در نظر گرفته شده است.

×