پروژه بهساخت فراز جنوب

بهساخت فراز جنوب: (۹۷/۰۷/۲۲)

تولید دو عدد تیوب سیل  به ابعاد D250-2mm با یک لایه پلی استر و متراژ ۲۲۴ متر به همراه دو عدد اسکاف بندW1100-4mm با یک لایه پلی استر و متراژ ۲۲۴ متر.

×