عایق حرارتی لوله ای با روکش آلومینیوم

(2) محصول موجود است