لاستیک وایتون (VITON)

لاستیک با خواص مقاومتی عالی