لاستیک SBR

مقاومت فرسایشی عالی
جهندگی خوب
انعطاف پذیری در دمای پایین