کاوه خودرو سایپا

نوع سفارش: ورق لاستیکی با ضخامت ۲ میلیمتر

مقدار سفارش: ۴۰۰۰۰۰متر

مورد استفاده: تاسیسات

تاریخ سفارش: ۹۲

×