کابل خودرو سبزوار

نوع سفارش: قطعه فوم صداگیر

مقدار سفارش: ۵۰۰۰۰۰ قطعه لاستیکی

مورد استفاده: دستگیره شیشه بالابر درب پراید

تاریخ سفارش: ۹۲-۹۵

×