شرکت فولاد غدیر نی ریز

نوع سفارش: کفپوش عایق برق ، واشر ضد روغن ، نوار درزگیر

مقدار سفارش: موردی

تاریخ سفارش: سال ۹۶-۹۷

×