سیمان فارس نو

 

 

 

 

سفارش دهنده : شرکت سیمان فارس نو

نوع سفارش : اجرای روکش درام بوم استاکر سوله آسیاب ، روکش درام ۵ تکه الواتور

محل و مورد استفاده : کوره کارخانه سیمان فیروز آباد استان فارس

تاریخ تولید : ۱۳۹۴،۱۳۹۵

×