تدبیر اسکان

نوع سفارش: نوار لاستیکی ضد سایش دو لب برجسته

مقدار سفارش: ۱۰۰۰ متر

مورد استفاده: درزگیر درب (پروژه ایران مال)

تاریخ سفارش: سال ۹۷

×