پروژه سیمان فارس نو

سیمان فارس نو: (۱۳۹۴ – ۱۳۹۵)

نوع سفارش: اجراي روكش درام بوم استاكر سوله آسياب و روكش درام ٥ تكه الواتور، مورد استفاده: كوره كارخانه سيمان فيروز آباد استان فارس، تاریخ سفارش: ۹۴-۹۵