پروژه آسیا ماسه ساز بهنام

آسیا ماسه ساز بهنام: (۹۷/۰۴/۲۴)

انجام پوشش رابرلاينينگ در سطح يك عدد سرند از جنس EPDM طبق مشخصات فني و نقشه ارسال شده مي باشد.لاستيك به كار رفته جهت رابرلاينينگ سرند مورد نظر با ضخامت٠/٣+_٥ ميليمتر عرض ١ متر طول ٣١ متر در نظر گرفته شده است.

پروژه آسیا ماسه ساز بهنام