سیمان فارس نو

 

 

 

 

سفارش دهنده : شرکت سيمان فارس نو

نوع سفارش : اجراي روكش درام بوم استاكر سوله آسياب ، روكش درام ٥ تكه الواتور

محل و مورد استفاده : كوره كارخانه سيمان فيروز آباد استان فارس

تاریخ تولید : ۱۳۹۴،۱۳۹۵