پروژه کاوه خودرو سایپا

کاوه خودرو سایپا: (۱۳۹۲)

نوع سفارش: ورق لاستیکی با ضخامت ۲ میلیمتر، مقدار سفارش: ۴۰۰۰۰۰متر، مورد استفاده: تاسیسات، تاریخ سفارش: ۱۳۹۲