پروژه کابل خودرو سبزوار

کابل خودرو سبزوار: (۱۳۹۲ – ۱۳۹۵)

نوع سفارش: قطعه فوم صداگیر، مقدار سفارش: ۵۰۰۰۰۰ قطعه لاستیکی، مورد استفاده: دستگیره شیشه بالابر درب پراید، تاریخ سفارش: ۹۲-۹۵